Wijzigingen voorbehouden - bekijk dus regelmatig het programma voor de actuele stand.
Vanwege de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden alleen persoonsnamen genoemd waarvoor toestemming is ontvangen.  PROGRAMMA 2019

ma 18-03-2019 - Gastspreker Piet de Kreij over natuur- en vakantiefilms
'Wildernis in de Zuidhollandse Delta' is zo'n bijzondere film die deze natuur- en vakantiefilmer ons toont. Ongetwijfeld zit daar een interessant verhaal achter dat ons inspireert en discussie oplevert. Ook films als Schotland, Tenerife, La Palma zijn een plezier om naar te kijken en maken zeker vragen los.
Tevens inlevering van 1-minuutfilms (in MP4-formaat op USB-stick) aan Johan Bommelé resp. verzending via WeTransfer.    


ma 25-03-2019 - HAF 1-Minuutfilmwedstrijd
De aanmeldingen (titel + maker film) per e-mail en de film dienen uiterlijk 18 maart bij wedstrijdcommissaris Johan Bommelé binnen te zijn. Lever de film op stick aan in MP4-formaat. (zie ook het wedstrijdreglement op onze website).

ma 01-04-2019 - Ledenavond 'Invulling HAF-clubfilm 2020'
Een verdere invulling van het conceptscenario wordt voorgesteld door de Scenariogroep en besproken met alle leden. Graag opmerkingen en suggesties.   

ma 08-04-2019 - Opsteekavond: over geluid
Neem je laptop mee svp! Praktische tips over live-geluid, voice over, muziek, volume en meer.

ma 15-04-2019 - Technische avond: Voice over verbeteren (vervolg van 11 maart jl.)  
Opdracht: Maak in groepjes een tekst bij de film 's-Gravenhage is nu Den Haag', maak thuis de voice over van verschillende stemmen en monteer deze (vooraf óf tijdens deze clubavond) onder de film. Verder: hoe kan je je eigen voice over (digitaal) verbeteren.

ma 22-04-2019 - Pasen (gesloten)

ma 29-04-2019 - Speciale avond: films van Jan van Weeszenberg en Will Vrijenhoek
Komt dat zien: nog nooit eerder vertoonde films van onder meer Jan en Will

ma 06-05-2019 - Analyseavond: Clubfilm en winnende 1-minuutfilm 
Peter Heemskerk bespreekt samen met de 'zaal' deze bijzondere films. Wat kunnen we daarvan leren? 

ma 13-05-2019 - Opsteekavond: de avond van Jan
Jan van den Bos informeert ons weer over nieuwigheden op zijn bekende interessante manier.
 
...... maandagen die ontbreken worden nog ingevuld:

ma 03-06-2019 - Pinksteren (gesloten)

ma 01-07-2019 - HAF-uitje
Afsluiting van het eerste halfjaar. Ook partners van de leden zijn van harte welkom.  

ma 08-07 t/m 26-08-2019 - Zomerprogramma 

ma 02-09-2019 - Start tweede halfjaar: Barbeque + vertoning films HAF-uitje

Ook partners van de leden zijn van harte welkom. 

ma 30-09-2019 - Documentairewedstrijd om de Jan van Weeszenberg wisseltrofee

ma 04-11-2019 - ALV - Algemene Ledenvergadering najaar 2019 

ma 18-11-2019 - Reis- en vakantiefilmwedstrijd om de Phine van der Velden wisseltrofee

ma 09-12-2019 - Raad de Maker 

ma 16-12-2019 - Speciale avond: HAF Kerstdiner
Ook partners van de leden zijn van harte welkom. O.a. met loterij. 

ma 23-12-2019 - Kerstperiode (gesloten)

ma 30-12-2019 - Oud en Nieuw-periode (gesloten) 


TERUGBLIK 2019

ma 07-01-2019 - Nieuwjaarsreceptie + ledenavond
Je bent van harte uitgenodigd om op de eerste HAF-avond van 2019 op het nieuwe HAF-jaar te proosten. 
Dit doen we onder het genot van een feestelijk drankje en meegebrachte nieuwjaarsfilmpjes. We zullen ook terugkijken op de hoogtepunten van het afgelopen jaar en horen wat het nieuwe jaar ons te bieden heeft. 
Tevens inlevering van de Clubwedstrijdfilms aan de wedstrijdcommissaris. Films op USB-stick uiterlijk 7-1-19. Films via WeTransfer.com uiterlijk 12-1-19. Met vermelding van maker van de film, titel, duur en medium. De films moeten voldoen aan de HAF- en ZH'12-reglementen! (zie 28-01-19).
Aanvang 20:00 uur.

ma 14-01-2019 - Opsteekavond 'monteren op muziek'

Neem je laptop mee voor het monteren van beeldmateriaal (ca. 20 shots) op 'muziek'  (keuze uit 4 melodieën).
Kies één van de vier aangeleverde melodieën en zet die op je tijdlijn van je montageprogramma. Daarna kies je delen van het aangeleverde beeldmateriaal, die verband met elkaar hebben en een verhaal kunnen uitdrukken. De beeldfragmenten dienen gemonteerd te worden op het ritme van de melodie. Dat zal veel proberen en discussie opleveren, maar ook verrassende resultaten. Een leuke en leerzame ervaring, waaruit blijkt dat je met hetzelfde beginmateriaal tot verschillende soorten films kunt komen. 

ma 21-01-2019 - Technische avond 'monteren op muziek' (vervolg)
Neem je  laptop mee voor het vervolg van clubavond 14/1: gemaakte films bespreken en fine-tunen.

ma 28-01-2019 - HAF-Clubwedstrijd - aanvang 19.45 ! 
Inlevering films bij wedstrijdcommissaris Johan Bommelé. Films op USB-stick uiterlijk 7-1-19. Films via WeTransfer.com uiterlijk 12-1-19. Met vermelding van maker van de film, titel, duur en medium.

Artikel 3: Clubwedstrijd

lid 1: algemeen

De HAF-Clubwedstrijd wordt gespeeld volgens de regels die door onze Regio zijn opgesteld. (Zo wordt bijvoorbeeld de externe jury, die uit drie personen bestaat, door de Regio toegewezen en in 2018 heeft de Regio bepaald dat een film maximaal 30 minuten mag duren.) Zie ook de HAF-website onder 'Ledeninfo > Reglementen > Wedstrijdreglementen. Voor de volledige tekst: Klik hier.

  • De maker levert zijn film drie weken vóór de wedstrijd bij de wedstrijdcommissaris Johan Bommelé in. En wel op een usb-stick of via een transferprogramma op het internet. (bijvoorbeeld via www.WeTransfer.com). De films worden in het format ingeleverd zoals door de Regio gewenst wordt. Dit is anno 2018 het Mpeg2 of Mpeg4-format.
  • Bij alle films moeten brongegevens van beeld en geluid (muziek) worden vermeld; bij beelden van derden moet expliciet toestemming worden verkregen van de rechthebbende en dat geldt ook bij gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.
  • De wedstrijdcommissaris zet, in de week dat hij de films ontvangen heeft, alle films op vier usb-sticks. Elk jurylid (inclusief de reserve) ontvangt van hem een usb-stick.

lid 2: onvoldoende tijd

Mocht er, om wat voor reden, onvoldoende tijd zijn om alle ingeleverde films op de Clubwedstrijdavond af te spelen, dan worden de afgevallen films de eerstvolgende clubavond getoond. Welke films dat zijn gebeurt natuurlijk na overleg met de makers. (De voorkeur zal liggen bij een tweede ingeleverde film van een maker).

lid 3: rapport

Alle makers van een film krijgen het rapport van de externe jury (o.l.v. Henk van de Meeberg).

lid 4: prijs

De maker van de winnende film krijgt de Clubwisseltrofee uitgereikt en zijn naam wordt daarop vermeld.

lid 5: aantal films per maker

Een maker mag maximaal twee films voor de Clubwedstrijd insturen.


ma 04-02-2019 - Opsteekavond met gastsprekers van de MENTL5-groep 

De leden van de filmgroep 'MENTL5' (Emile de Gruijter, Nancy Dijksman, Ton van Kan, Margot de Jonge en Louis Smits) zijn bij ons te gast. Zij laten twee speelfilms zien: 'Een kwestie van tijd' en 'Tristesse'; compleet met de Making Of. Interessante, indringende films waar we veel van kunnen leren en waar veel over te discussiëren valt. En dat direct met de belangrijke betrokkenen! Zie ook onze HAF-Facebookpagina ter illustratie: Klik hier.

ma 11-02-2019 - De Avond van Jan (gewijzigd!) 
Vanwege een misverstand is deze avond gewijzigd in:
Over 'Google Earth' en hoe dat in te passen in je eigen films.
Verder 'Dynamic Range'': het verbeteren van de kwaliteit van buitenshots, zoals grauwe luchten en die om te zetten tot bijv. fraaie blauwe luchten met een rustig wolkendek.  
 

ma 18-02-2019 - Algemene Ledenvergadering voorjaar 2019 (ALV)
Komt allen! (alleen voor HAF-leden). Zie de vergaderstukken.

ma 25-02-2019 - Opsteekavond 'Scenarioschrijven' door gastspreker Joost Schrickx
Niet alleen voor de geplande HAF-clubfilm, maar ook voor je eigen films is het zinvol om kennis op te doen over scenarioschrijven. Wat zijn de ins en outs? Waar moet je opletten bij het 'vertellen van een verhaal'. Welke valkuilen kun je beter vermijden? Enz., enz. 
Joost Schrickx, scenarioschrijver, filmmaker en auteur van het interessante 'Basisboek Scenarioschrijven' verzorgt een bijzondere en leerzame avond voor de HAF. 
Joost behandelt theorie en praktijk die nodig zijn om een scenario of concept voor een speelfilm te kunnen schrijven. Van visualiseringstools, tot structuurregels. Van suspense tot surprise, tot inspiratie. 
Tevens zal Joost tips geven voor de omzetting van het gekozen conceptscenario naar een professioneel scenario voor de HAF-clubfilm.
 

ma 04-03-2019 - Technische avond 'Scenarioschrijven in praktijk brengen'
Als vervolg op de zeer leerzame avond 'Scenarioschrijven' van gastspreker Joost Schrickx buigen wij ons over de problematiek, oplossingen, wijzigingen en verbeteringen ten aanzien van de HAF-clubfilm. 
Danny Snoek heeft 
al een aantal ideeën voor het scenario 'Delete Me', die hij graag met iedereen deelt.
Wij nodigen iedereen uit om daarin mee te praten en met suggesties te komen. 
Het is een uitdagend traject waar wij ingaan, dat aantrekkelijk en leerzaam is om direct serieus aan te pakken.
Zie ook 'Ledeninfo' > 'HAF-Clubfilm 2020', met een samenvatting van Scenarioschrijven. 

ma 11-03-2019 - Opsteekavond 'Geluid verbeteren'
Breng je microfoons, eigen camera's en voice recorders e.d. mee om het geluid, zoals voice overs, te verbeteren. Peter Heemskerk laat zien dat het altijd beter kan. Door betere instellingen of het begrenzen van volumes. Test je geluid en maak het briljanter, waar je het ook opneemt. Een aanwinst voor je film.